Lid Worden

Contributie

De contributie moet u betalen voorafgaand aan het (nieuwe) voetbalseizoen, dat wil zeggen voor 16 september 2006.  Hiertoe geeft U de penningmeester van MAGREB een volmacht tot automatische incasso of U maakt het bedrag over op ABN-bankrekening-nummer 49.15.25.370 ten name van M.90 te Utrecht. U kunt ook contant betalen bij Wouter van Dokkum of Mark de Koning op dinsdag of donderdag bij Magreb.

De contributie voor het seizoen 2006-2007 is voor de jeugdleden zo laag mogelijk gehouden en is per jaar vastgesteld op:

  • F-pupillen:           85,=Euro
  • E-pupillen:           90,=Euro
  • D-pupillen:           95,=Euro

Dit is inclusief het voetbaltenue.

Wij wijzen erop dat Uw kind niet kan trainen en aan wedstrijden kan meedoen als de contributie niet tijdig is overgemaakt!

Indien nodig kunt u altijd gebruik maken van de
zogenaamde U-pas (50% korting). Onze bestuursleden helpen U graag op weg voor deze subsidiemogelijkheid.