Nederland Sportland

En sport is ook een industrie, een sportief bedrijf. Samen sporten is leuk en creëert binding en saamhorigheid. Sport raakt ons! Het oranje gevoel dat we krijgen en overbrengen in het Nederlandse sportsucces laat dit zien.

Stichtingen
De maatschappelijke betekenis van sport wordt erkend, maar wie niet blijft investeren in de unieke kracht van sport speelt met de toekomst. Als Nederland echt gebruik wil maken van de maatschappelijke en maatschappelijke waarde van sport en ook tot de top tien van de wereld wil behoren, dan moeten we allemaal – sport, overheid en bedrijfsleven – fors investeren. Met dit manifest daagt de georganiseerde sport iedereen uit om samen met ons te investeren in de kracht van de sport. Want als iedereen meedoet, winnen we allemaal.

Vijf thema’s staan centraal:

Sport en educatie
De Sportvereniging
Sport in het bedrijf
Topsport
Het speelveld

Dit zijn de vijf stichtingen in de Nederlandse sport die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Per thema zijn de doelen en speerpunten voor de korte en lange termijn in kaart gebracht. We moeten meer profiteren van het stimuleren van ontwikkelingen, kennis en innovatie in binnen- en buitenland. Deze dwarsverbanden leveren voordelen op voor de sportwereld, maar ook voor de buitenwereld. Laten we elkaars krachten versterken en breed inzetten.

Met dit manifest vraagt de georganiseerde sport in Nederland om erkenning van het belang van sport. Als de sport, de nationale en lokale overheden en het bedrijfsleven serieus de schouders zetten onder onze plannen, kan Nederland, nationaal en internationaal, op alle niveaus succes boeken. Samen maken we van Nederland een echt Sportland.