Nederland Sportland

En sport is ook een industrie, een sportief bedrijf. Samen sporten is leuk en creƫert binding en saamhorigheid. Sport raakt ons! Het oranje gevoel dat we krijgen en overbrengen in het Nederlandse sportsucces laat dit zien.

Stichtingen
De maatschappelijke betekenis van sport wordt erkend, maar wie niet blijft investeren in de unieke kracht van sport speelt met de toekomst. Als Nederland echt gebruik wil maken van de maatschappelijke en maatschappelijke waarde van sport en ook tot de top tien van de wereld wil behoren, dan moeten we allemaal – sport, overheid en bedrijfsleven – fors investeren. Met dit manifest daagt de georganiseerde sport iedereen uit om samen met ons te investeren in de kracht van de sport. Want als iedereen meedoet, winnen we allemaal.

Vijf thema’s staan centraal:

Sport en educatie
De Sportvereniging
Sport in het bedrijf
Topsport
Het speelveld

Dit zijn de vijf stichtingen in de Nederlandse sport die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Per thema zijn de doelen en speerpunten voor de korte en lange termijn in kaart gebracht. We moeten meer profiteren … Lees volledig

Sport per 1 juli 2008 rookvrij

Per 1 juli 2008 wordt de hele sportsector tegelijk met de horeca, kunst- en cultuursector rookvrij. Roken in alle sportaccommodaties wordt vanaf die datum door de overheid niet meer toegestaan. Er mag wel gerookt worden in aparte afsluitbare rookruimten. In de kantine mag dus vanaf 1 juli niet meer worden gerookt. In feite wordt de situatie hetzelfde als bij u op kantoor of in het bedrijf waarvoor u werkt.

Teamwedstrijd

NOC*NSF kan zich voorstellen dat u vragen heeft over de nieuwe wetgeving. Speciaal voor u is een document gemaakt waarin de belangrijkste vragen en antwoorden t.a.v. de nieuwe wetgeving zijn opgenomen. Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met sportbonden en het Ministerie van VWS.

Het Ministerie van VWS werkt op dit moment met diverse sectoren, waaronder ook de sport, samen om tot een handleiding te komen bij de nieuwe wetgeving. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer deze handleiding gepubliceerd wordt. NOC*NSF en de sportbonden hebben besloten u al eerder te informeren, zodat u meer tijd heeft om maatregelen te treffen om … Lees volledig

Voetbal tips

For football photos that can not be saved, use the delete button on your computer, that’s exactly what it’s for. Even savvy professionals start with an abundance of mediocre shots, out of focus, poor exposure, simply delete these images as they can not be used anywhere.

Finally, keep in mind that soccer photos are used in different ways, in the sports catalog, billboard, magazine or sports newspaper, blog and website, etc. However, the tips you saw above serve to guide you in this type of photography and provide you with the right way.

While this list is not meant to be exhaustive, it is able to provide the basic knowledge for an excellent soccer photo shoot and render you hundreds of images of this much-loved sport.

Take advantage of the comments field below to share your opinion on all this and your tips so that any photographer can take football photos the right way.Football is the national passion, thousands of people gather on Sunday afternoon to check out their favorite team’s match, track the sum … Lees volledig